Wednesday, January 20, 2010

Kholodna Sayvodnay, Slahvah Bogoo!

Ee mnoga sniega, kak obweechna. Ya dumayoo shto yesho boodyet kholodna noh mozhyet bweet, snieg ne idyot. Balshoi spaseebah vam za vashoo vremyoo.

No comments:

Post a Comment